SİVAS İL MEM ARGE

TANAP Hibe Programı Duyurusu

SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ   TANAP DUYURUSU
TANAP Hibe Programı Duyurusu

 TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP)  Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması

 

1. Çağrısı Yayınlanmıştır

TANAP Projesi’nin inşaat ve işletme aşamalarında yerel halkın yaşam kalitesini iyileştirerek bölgede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak için geliştirdiği Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamındaki Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması ile desteklenecek proje teklifleri için birinci çağrı ilanına çıkılmıştır.


Programın Özel Hedefleri:

- Kalkınma için yerel olarak yürütülen girişimleri teşvik etmek, müşterek/toplu hizmetlerin temini ve yaygınlaştırılması, insan kaynakları potansiyelinin ve sosyal sermayenin arttırılması, bölgeler özelinde belirlenmiş ihtiyaçların karşılanması adına kalite ve hizmetlere erişimin geliştirilmesi;

- Bölgedeki çevresel altyapı, doğal kaynaklar, yenilenebilir enerji kaynakları, biyo-çeşitlilik ve ekosisteminin geliştirilmesi, desteklenmesi ve daha iyi yönetilmesi;

- Yerel koşullara göre yerel ihtiyaçları belirleyip kararlar için öneriler geliştirmede, yaşanmış, gerçekçi, uygulanabilir, onaylanmış ve insanlara ait çözümler üretme anındaki potansiyellerin ele alınması;

- Dezavantajlı grupların sosyal uyumunun güçlendirilmesi ve oluşturulan destek mekanizmaları ile yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesi.


Program Hangi İlleri Kapsamaktadır?

- Program, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale illerinde uygulanacaktır.


Programın Öncelikleri Alanları Nelerdir?


Sosyal Bileşen Öncelik Alanları;

- Agro-turizm gibi turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi yatırımlarının desteklenmesi

- Okullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman destekleri

- Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi

- Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması

- Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi

- Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması

- Yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi

- Ortak kullanım amaçlı sportif, sosyal, kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve sosyal ve fiziksel altyapının geliştirilmesi

- Dezavantajlı grupların sosyal uyum ve toplumsal hayata katılım düzeylerinin artırılması


Çevresel Bileşen Öncelik Alanları;

- Doğal kaynakların, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetimi

- Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve geliştirilmesi

- Çevresel altyapının yönetimi ve çevre bilincinin artırılması

- Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin yetiştirilmesinin ve ekonomik kullanımının desteklenmesi

- Biyo-çeşitlilik ve eko-sistemlerin korunması ve geliştirilmesi


Kimler Başvurabilir?

- Yerel Yönetimler (İl/İlçe Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)

- Üniversiteler

- Meslek Odaları

- Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler

- Birlikler, Vakıflar, Dernekler

- Federasyonlar ve Birlik Konfederasyonları

- Ulusal ve uluslararası kar amacı gütmeyen kuruluşlar

- Okul - Aile birlikleri

- KOBİ’ler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler)

- Köy Muhtarları

- Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

- YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları)

- Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olanlar

- Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlükleri

- Küçük Sanayi Sitesi Yönetimleri (KSS)

 

Destek Miktarı Ne Kadardır?

Mali Destek Programın Adı

Proje Süresi

(Ay)

Destek Alt Limiti

(TL)

Destek Üst Limiti

(TL)

Azami Destek Oranı

Son Başvuru Tarihi

Doğrudan Orta Ölçekli Hibe Mekanizması

TANAP/2017/01/DG

9-12 Ay

200.000

1500.000

%95

20.04.2017

 

Doğrudan Küçük Ölçekli Hibe Mekanizması

TANAP/2017/01/DG

9 aya kadar

-

200.000

%95

 

Başvuru için son tarih

Başvuruların son teslim tarihi 20.04.2017’dir ve gönderi tarihi, posta mühürü veya teslim fişi ile belgelenecektir. Elden yapılan teslimatlarda, teslim tarihi20.04.2017 ve saat 17:00 (yerel saat)’dir ve imzalı ve tarihli alındı belgesi ile belgelenecektir. Başvuru süresinden sonra yapılan başvuru otomatik olarak reddedilecektir.

Başvuru Süreci ve HİBEBİS

Başvurular Sözleşme Makamı tarafından http://www.tanap-seip.com  adresinde oluşturulan başvuru aracı  (HİBEBİS) üzerinden on-line yapılacaktır.

Başvuru Sahipleri, HİBEBİS üzerinden doldurdukları Başvuru Formu ve eklerinin çıktılarını alarak her sayfasını paraflayacak, ilgili yerleri imzalayacak ve

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.

Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Üniversitesi Cad.

Farilya İş Merkezi, No:8 Kat: -1, Doküman Kontrol Merkezi

Çukurambar, Çankaya, Ankara

adresine teslim edeceklerdir.

Ayrıntılı bilgi için

 

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü

AR-GE Birimi


Küçük Ölçekli Hibe Başvuru Dosyaları

Orta Ölçekli Hibe Başvuru Dosyaları


Bilgilendirme Sunusu

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, No23, Merkez, SİVAS - 0346 280 58 85 (86) Proje Ekibi 0346 280 58 40 (83 87 ASKE Ekibi)

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.