SİVAS İL MEM ARGE

Erasmus+ Akreditasyon Süreci

Akreditasyon süreci ile ilgili tüm soru cevap ve duyuruları bu bölümden takip edebilirsiniz.    
Erasmus+ Akreditasyon Süreci

2021 yılı Okul Eğitimi Akreditasyonu Sonuçlarına Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2021 Yılı Mesleki Eğitim Akreditasyonu Sonuçarına Ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2021-2027 yıllarını kapsayan Erasmus+ Programı kapsamında, Türkiye Ulusal Ajansına Erasmus Okul Eğitimi alanında akredite olmak için başvuru yapmıştır. Başvurumuz, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından başarılı bulunmuş ve Müdürlüğümüz Erasmus Okul Eğitim Alanında Erasmus+ Akredite Kurum onayı almıştır.

Bu sayfa, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus Akreditasyonu kapsamında Okul Eğitimi, alanında okul ve kurumlarımız tarafından yapılacak öğrenci ve personel hareketliliği başvuruları ve değerlendirme süreci hakkında bilgileri içermektedir.

Kurumlarımızın başvuru yapmadan önce bu sayfada yer alan bilgileri dikkatlice okumaları ve başvurularını burada belirtilen usullere uygun olarak gerçekleştirmeleri, başvurularının geçerli ve başarılı olması açısından büyük önem arz etmektedir.

Başvuru Rehberi yanında, Erasmus+ Programının (2021-2027) politika hedefleri, öncelikleri, gerçekleştirilebilecek diğer faaliyet türleri ve diğer hususlar hakkında Teklif Çağrısı ve Program Rehberi mutlaka incelenmelidir.

 

Erasmus Akreditasyonu Nedir?

Erasmus Akreditasyonu, Okul Eğitimi, Yetişkin Eğitimi ve Mesleki Eğitim alanlarında sınır ötesi değişim ve işbirliği yapmak isteyen kurum/kuruluşlar için bir araçtır. Erasmus Akreditasyonunun genel hedefi; Avrupa öğretim ve öğrenim boyutunun güçlendirilmesi amacıyla içerme, çeşitlilik, hoşgörü? ve demokratik katılım değerlerinin teşvik edilmesi ile Avrupa mirası ve çeşitlilikteki zenginlik hakkında bilgi edinmek ve Avrupa genelinde profesyonel ağlarının geliştirilmesini desteklemektir.

Akreditasyon belgesi; eğitim kurumlarının proje başvurularını kolaylaştırmaya, yükseköğretim kurumlarının bir araya gelerek işbirliği yapmalarına ve gençlik alanındaki kurum ve kuruluşların Avrupa Dayanışma Programı kapsamında proje başvurusu yapabilmelerine imkân tanır.

Erasmus+ Akredite Kurumu olarak Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen Ana Eylem 1 fırsatlarına daha basitleştirilmiş erişim elde edecektir. İlgili alanda basitleştirilmiş yıllık finansman çağrılarına, akredite projeler sunacaktır. Bu projeler, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okul ve kurumlarımızın Sivas Uluslararasılaşma Stratejik Planı hedef ve stratejilerine katkı sağlayacak hareketlilik başvuruları yapmalarına fırsat sağlamaktadır.

 

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Okul Eğitimi Akreditasyonuna Okul / Kurumlar Nasıl Dâhil Olabilir?

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında bu fırsatlardan yararlanmak isteyen okul ve kurumlarımız, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Erasmus+ Program Rehberi'nde yayınlanan usul / esasları ve Sivas MEM tarafından hazırlanan Sivas MEM Erasmus+ Akreditasyon Programı 2021 Çağrı Dönemi Başvuru Rehberini esas alarak Müdürlüğümüze hareketlilik başvurularını sunabilirler. Müdürlüğümüzce kurulan komisyon tarafından yapılacak uzman değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunan okullar, konsorsiyum üyesi olarak sundukları başvuruların içeriğine göre personel ve öğrenci hareketlilik fırsatlarından yararlanabilirler.

Erasmus+ tarafından finanse edilen Okul Eğitimi hareketlilik faaliyetlerinin genel hedefi, bireylere öğrenme fırsatları sağlamak, okulların ve okul eğitimindeki diğer kuruluşların uluslararasılaşmasını ve kurumsal gelişimini desteklemektir.

 

Ayrıca programın kendi içerisindeki özel amaçları da şu şekildedir;

 

1. Öğretmenin ve öğrenmenin Avrupa boyutunun şu yollarla güçlendirilmesi:

  • ·         Kapsayıcılık ve çeşitlilik, hoşgörü ve demokratik katılım değerlerini teşvik etmek
  • ·         Ortak Avrupa mirası ve çeşitliliği hakkında bilgiyi teşvik etmek
  • ·         Avrupa çapında profesyonel ağların gelişimini desteklemek

 

2. Okul eğitiminde öğretme ve öğrenmenin kalitesini şu yollarla artırmak:

  • ·         Öğretmenlerin, okul liderlerinin ve diğer okul personelinin mesleki gelişimini desteklemek
  • ·         Yeni teknolojilerin ve yenilikçi öğretim yöntemlerinin kullanımını teşvik etmek
  • ·         Okullarda dil öğrenimini ve dil çeşitliliğini geliştirmek
  • ·         Öğretim ve okul gelişiminde en iyi uygulamaların paylaşımını ve transferini desteklemek

 

3. Avrupa Eğitim Alanının oluşturulmasına aşağıdakiler yoluyla katkıda bulunmak:

  • ·         Okulların sınır ötesi değişim ve işbirliğine girme ve yüksek kaliteli hareketlilik projeleri yürütme kapasitesini artırmak
  • ·         Okul eğitimindeki herhangi bir öğrenci için öğrenme hareketliliğini gerçekçi bir olasılık haline getirmek
  • ·         Yurtdışındaki hareketlilik dönemlerinde öğrencilerin ve personelin öğrenme sonuçlarının tanınmasını teşvik etmek

 

OKUL EĞİTİMİ ALANINDA ERASMUS AKREDİTASYONU ETKİNLİK TÜRLERİ

Personel Hareketliliği

·         İşbaşı Gözlem (2-60gün)

·         Öğretmen Görevlendirme (2-365gün)

·         Kurslar ve eğitim(2-30)

Öğrenci Hareketliliği

·         Okul öğrencilerinin grup hareketliliği (2-30 gün, grup başına en az iki öğrenci)

·         Öğrencilerin kısa süreli öğrenme hareketliliği (10-29 gün)

·         Öğrencilerin uzun vadeli öğrenme hareketliliği (30-365 gün)

Diğer Etkinlikler

·         Davetli uzmanlar(2-60 gün)

·         Öğretmen ve eğitimcilere ev sahipliği yapmak (10-365 gün)

·         Hazırlık ziyaretleri

 

Not:Hareketlilik türleri ile ilgili bu bölüm kısa süre içerisinde güncellenecek ve detaylı bilgi verilecektir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR:

 

SORU:  Kurum olarak Sivas Okul Eğitimi Akreditasyon Programına nasıl başvuru yapabiliriz?

CEVAP: Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Akreditasyon Programına OBS (Okul Bilgi Sistemi) Erasmus Akreditasyon Başvuru Modülünden başvurabilirsiniz.

 

SORU: Hareketliliklere bireysel başvuru yapılabilir mi?

CEVAP: Hayır. Tüm başvurular kurumsal olarak alınacaktır. Başvuru formundaki sorular okul/kurum ihtiyaç ve hedefleri dikkate alınarak cevaplanmalıdır.

 

SORU: Okul/kurum olarak tüm hareketlilik türlerine başvuru yapabilir miyiz?

CEVAP: OBS üzerinden Hareketlilikler kategorisinde bulunan aşağıdaki sekiz alt program türünden en fazla üç seçenek işaretleyebilirsiniz.

             PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

1. Kurslar ve eğitimler

2. Öğretmen Görevlendirmesi

3. İş Baş ı Gözlem

            ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

4 Okul öğrencilerinin grup hareketliliği

5. Okul öğrencilerinin kısa süreli öğrenim hareketliliği

6. Okul öğrencilerinin uzun süreli öğrenim hareketliliği

             DİĞER DESTEKLENEN FAALİYETLER

7. Uzman/Öğretmen Davet Etme

8. Öğretmen veya eğitimcilere ev sahipliği yapmak

 

 

SORU: Sivas Okul Eğitimi Erasmus Akreditasyonu 2021 Başvuru Dönemi Rehberi'nde belirtilen sınırlamalar dahilinde yukarıdaki hareketlilik türlerinin her biri için birden fazla başvuru yapılabilir mi?

CEVAP: PERSONEL HAREKETLİLİĞİ kapsamında , "Kurslar ve eğitimler" seçilmiş ise belirtilen kurslardan en fazla 2 kurs seçilebilir. Diğer hareketlilik türlerinde sayı belirtmenize gerek yoktur.

Her bir hareketlilik türü ile ilgili başvuru sınırlamaları ve öncelikler Sivas Erasmus Akreditasyonu 2021 Başvuru Dönemi Rehberi'nde mevcuttur

 

SORU: Bir yararlanıcı, kurum olarak sundukları hareketlilik başvurularının tamamına katılabilir mi?

CEVAP: Aynı yararlanıcı, aynı türde birden fazla hareketliliğe katılamaz. Ancak, farklı türlerdeki hareketliliklere katılabilir.

Örneğin aynı yararlanıcı bir kurs ve eğitim, bir öğretmen görevlendirmesi ya da işbaşı gözlem faaliyetine katılabilir ancak iki kursa katılamaz.( 8 ayrı hareketlilik türünden en fazla  3 tane seçebilirsiniz ve uygun görüldüğü  durumda 2 faaliyete de katılabilir)

 

SORU: Erasmus+ (2014-2020) programından daha önce faydalanmamış kurumların önceliği var mıdır?

CEVAP: Daha önce Erasmus+ Programından faydalanmamış olmak ve dezavantajlara sahip olmak öncelikli olarak belirlenen kriterler arasında yer almaktadır. Bu kurumlar öncelikli olacaktır. Bu kurumlar değerlendirme aşamasında ek puanla değerlendirileceklerdir. Ancak daha önce kabul edilmiş projesi olan okullar, yapacakları başvuru sonrasında yüksek puan aldıkları ve kontenjan olması durumunda t hareketliliklere katılabileceklerdir.

 

SORU: Yaptığımız başvurunun hareketliliklerini en erken ne zaman gerçekleştirebiliriz?

CEVAP: Erasmus+ 2021 Başvuru Döneminde Sivas  İl Milli Eğitim Müdürlüğü Akreditasyon konsorsiyumuna katılmaya hak kazanan kuruluşlar için en erken hareketlilik tarihi 2022 yılının ilk çeyreğidir.

 

SORU:  Yabancı dil yeterliliği olmayan bir öğretmen/idareci eğitimlere katılabilir mi?

CEVAP: Hayır. Eğitimlere bireysel katılım olup ,tercüman eşlik etmeyecektir.

 

SORU: Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yabancı dil hazırlığı konusunda bir desteği olacak mı? Başvurumuz sırasında katılımcılara yabancı dil desteği ile ilgili faaliyetler planlamalı mıyız?

CEVAP: Program kuralları gereği hareketlilik süresi 30 günden fazla olanlar Avrupa Komisyonu'nun sunduğu OLS (Online linguistic Support - Çevrimiçi Dil Desteği) üzerinden dil desteği alacaklar.

Bunun dışında Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yabancı Dil Gelişim Planı kapsamında tüm il çapında proje yararlanıcılarının yabancı dil gelişimlerini desteklemek üzere çeşitli hazırlık faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Başvuruları sırasında bu faaliyetlere ilave olarak çeşitli yabancı dil hazırlık çalışma planı belirtilen okulların, hazırlık faaliyetleri değerlendirilirken daha yüksek puan alması imkan tanınacaktır.

 

SORU: Yeni dönem Erasmus+ Programında okullar kendi aralarında ya da İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri çatısı altında konsorsiyum başvurusu yapabilirler mi?

CEVAP: Hayır. yeni dönemde okullar ve İlçe MEM konsorsiyum başvurusu yapamaz.

 

SORU: Akreditasyon kapsamında başvuru son tarihi nedir?

CEVAP: OBS (Okul Bilgi Sistemi)  sistemi üzerinden başvurunuzu 6 Mayıs 2021 saat: 17:00'ye kadar yapmış olmanız    gerekmektedir.

 

SORU:  Özel okullar konsorsiyum için başvuru yapabilir mi?

CEVAP: Evet.

 

SORU: Halk eğitim merkezli dil desteği almak başvurumuzu sekteye uğratır mı?

CEVAP: Kurumlarımızın herhangi bir eğitim merkezi, dil kursu, hizmet-içi eğitim gibi planlamalarla gerçekleştireceği eğitimler, başvurularına olumsuz etki etmesi söz konusu değildir. bunun yanı sıra her kurumun kendi Dil Hazırlığını yapması da mutlaka önerilmektedir.

 

SORU: Covid-19 salgınının hareketlilikleri nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Aşı pasaportu konusunda bilgi verir misiniz?

CEVAP: Tüm hareketlilikler; ulusal ve uluslararası COVID19 tedbir ve kurallarının izin verdiği ölçüde, ülkeler arasında uygulanan aşı / test / beyan asgari şartları sağlandığında gerçekleştirilecektir.

 

SORU: Bir okul 7 yılda (2021-2027) kaç başvuru yapabilir? Kaçı kabul edilecek?

 CEVAP: Bir kurumun önümüzdeki yıllarda tekrar başvuru yapmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Ancak Sivas Okul Eğitimi Erasmus Akreditasyon Programından çok sayıda kurumun faydalanması desteklenmektedir. Bu kapsamda Akreditasyon Programı içinde her yıl konsorsiyum bileşenlerinin değişmesi hedeflenmektedir.

Bununla beraber, Akreditasyon Konsorsiyumu Başvuru Rehberi her çağrı dönemi için yayınlanacak olup rehberdeki kısıtlamalar, Türkiye Ulusal Ajansı'nın belirleyeceği kurallar ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü  ve Erasmus Planı öncelikleri çerçevesinde yeniden düzenlenebilir.

 

SORU: Erasmus Akreditasyonu kapsamında Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne konsorsiyum üyesi olarak başvurmakla Ulusal Ajans'a hareketlilik projesi yazmak arasında ne fark var?

 

CEVAP: Proje mantığı açısından herhangi bir fark yoktur. Kurumlar dilerse Türkiye Ulusal Ajansı'na veya konsorsiyum üyesi olarak  Milli Eğitim Müdürlüğümüze  Akreditasyon Programı kapsamında personel ve öğrenci hareketlilikleri faaliyetlerine başvuru yapmakta serbesttir.

Bununla birlikte; Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Akreditasyonu konsorsiyum katılımcısı kurumların faaliyetlerini daha kolay yürütebilmelerine imkan sağlamak adına idari farklılıklar bulunmaktadır.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, No23, Merkez, SİVAS - 0346 280 58 85 (86) Proje Ekibi 0346 280 58 40 (83 87 ASKE Ekibi)

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.